Domů | O svazu | Příspěvky | Dokumenty | Kontakty
cz | eng
     
 
     
 
  Projekty | Statistiky | Vše o mléce | Členská zóna  
     
 
  ..co na této stránce naleznete:

Informace o svazu
Orgány svazu - představenstvo - dozorčí rada
Mlékárny
Obchodní a servisní organizace
Odborné školy a jiné organizace
Individuální členové

 
     


 

O svazu

Českomoravský svaz mlékárenský z.s.
 

Českomoravský svaz mlékárenský je stavovskou organizací subjektů působících v mlékárenském průmyslu či s tímto sektorem bezprostředně souvisejících. Svaz vznikl na počátku přeměn české ekonomiky počátkem roku 1990 a členskou základnu tvoří mlékárny, obchodní organizace, dodavatelé technologií, obalů a pomocných látek, odborné střední a vysoké školy, poradenské a servisní společnosti. ČMSM má ve svých řadách i několik individuálních členů. Z pohledu objemu vyráběného mléka v České republice zpracovávají členské mlékárny ČMSM přibližně 57 % produkce českého mléka.

Hlavním posláním ČMSM je hájení zájmů svých členů vůči státní správě a odborným institucím a zastupování českých mlékařů v mezinárodních organizacích. Významnou rolí svazu je zajišťování propagačních aktivit souvisejících s konzumací mléka a mléčných výrobků. Tyto činnosti jsou realizovány prostřednictvím konkrétních projektů zacílených jak na domácí trh, tak na podporu exportu. Svaz dále vyvíjí aktivity v oblasti vzdělávání, profesních tréninků, kurzů a odborných konferencí, spolupodílí se na pořádání národních přehlídek a soutěží mlékárenských výrobků a svým členům poskytuje informační servis o stavu a vývoji na mléčném trhu.

ČMSM úzce spolupracuje s Výzkumným ústavem mlékárenským, odborným školstvím, s organizacemi reprezentujícími zemědělskou prvovýrobu, s odbornou Sekcí pro mléko zřízenou při Potravinářské komoře, a řadou dalších.

Od roku 2004 je ČMSM aktivním členem Evropské mlékařské asociace (EDA) se sídlem v Bruselu, pro výrobce tavených sýrů koordinuje rovněž členství ve svazu ASSIFONTE, tedy v evropském svazu výrobců tavených sýrů. Velmi úzká je také spolupráce s Českým komitétem Mezinárodní mlékařské federace (IDF), ve které se ČMSM plně hlásí k asociovanému členství České republiky v této celosvětové organizaci mlékařů.

Ve spolupráci s Výzkumným ústavem mlékárenským vydává odborný časopis „Mlékařské listy“, jehož prostřednictvím informuje odbornou veřejnost o svých aktivitách.

Mezi nejvýznamnější akce pořádané pravidelně svazem je každoroční „OSLAVA MLÉKA“, kterou si připomínáme Světový den mléka, pořádání národní soutěže o „Mlékárenský výrobek roku“, spolupráce s VŠCHT na organizaci „Národních přehlídek sýrů“ konaných s dvouletou periodicitou či spolupráce se společností Kromilk a.s. na pořádání odborné konference se zahraniční účastí nazvané „Kroměřížské mlékařské dny“.

 


 

 

 

 

 

Orgány svazu
(volební období 2020 – 2022)
 

Nejvyšším orgánem svazu je valná hromada, která se schází dle stanov nejméně jedou jedenkrát do roka. Valná hromada si volí na dvouleté funkční období devítičlenné představenstvo a pětičlennou dozorčí radu. Složení těchto orgánů v aktuálním volebním období je následující:


   

Představenstvo

   

 Ing. Jiří Kopáček, CSc.

předseda představenstva
ČMSM z.s.

 Vladimír Kadlec
místopředseda
Mlékárna Pragolaktos a.s.

Ing. Miloš Kvasnička

místopředseda
Mlékárna Polná spol. s r.o.
 


 
 

dott. Alberto Brazzale

člen
Brazzale Moravia a.s.

Jiří Tvrdík

člen
Mlékárna Hlinsko, a.s.

Ing. Pavel Marek

člen
Choceňská mlékárna s.r.o.

Ing. Emil Mráček

člen
Savencia Fromage
& Dairy Czech Republic, a.s.
       

Ing. Pavel Vybíral

člen
Polabské mlékárny a.s.
   
       

 

   

Dozorčí rada

   
       

 Ing. Bedřich Štecher

člen
Jaroměřická mlékárna, a.s.
     

 MVDr. Jana Novotná

člen
Mlékárna Valašské Meziříčí, spol. s r.o.

 Mgr Miroslav Maňásek, MBA
člen
Savencia Fromage
& Dairy Czech Republic, a.s.

Ing. Jan Tykvart

člen
Kromilk, a.s.
 
   

Seznam členů - členská základna


 Mlékárny

 

název
místo
poznámka
AGRO-LA, spol. s r.o. Jindřichův Hradec  
Bohušovická mlékárna, a.s. Bohušovice nad Ohří  
Brazzale Moravia a.s. Litovel  
Choceňská mlékárna s.r.o. Choceň  
Jaroměřická mlékárna, a.s. Jaroměřice nad Rokytnou  
Kromilk, a.s. Kroměříž  
Mlékárna Hlinsko, a.s. Hlinsko  
Mlékárna Kunín a.s. Ostrava - Martinov  
Mlékárna Klatovy a.s. Klatovy  
Mlékárna Polná spol. s r.o. Polná  
Mlékárna Pragolaktos, a.s. Praha  
Mlékárna Valašské Meziříčí, spol. s r.o. Valašské Meziříčí  
POLABSKÉ MLÉKÁRNY a.s. Poděbrady  
SAVENCIA Fromage & Dairy Czech Republic, a.s. Praha  
Schreiber Česká republika s.r.o. Benešov   

 
Přidružení členové

 

název
místo
poznámka
AAK Czech Republic s.r.o. Praha  
ACCOM Czech, a.s. Praha  
ACCOM Gastro s.r.o. Liberec  
ACCOM Management group s.r.o. Praha  
BEL Sýry Česko a.s. Želetava  
Danone a.s. Praha  
Diversey Česká republika s.r.o. Praha  
ECOLAB s.r.o. Brno  
Frulika s.r.o. Kaplice  
FULLCOM systems s.r.o. Ostrava  
Christian Hansen Česká republika s.r.o. Starovice  
Lacnea a.s. Praha  
LACTALIS CZ s.r.o. Praha  
MILCOM a.s. (včetně Výzkumný ústav mlékárenský s.r.o.) Praha  
MILCOM Servis a.s. Praha   
SIG Combibloc s.r.o. Hradec Králové  
TANY, spol. s r.o. Nýrsko  
Tetra Pak Česká republika s.r.o. Praha  
VEOLIA Česká republika, a.s. Praha  
Zott s.r.o. Praha-Klánovice  

 
Odborné školy a jiné organizace

Informace o statusu tohoto subjektu a jak se definuje - parametry a co musí splňovat pro členství..

název
místo
poznámka
Český komitét Mezinárodní mlékařské federace  Praha  
Střední odborná škola ekologická a potravinářská (SOŠEP) Veselí .L.  
Ústav technologie mléka a tuků, VŠCHT Praha  
Ústav technologie potravin, Mendlova univerzita Brno  
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Zlín  
Vyšší odborná škola potravinářská a Střední průmyslová škola mlékárenská Kroměříž  
Jihočeská univerzita České Budějovice  

 

 
Individuální členové

Informace o statusu tohoto subjektu a jak se definuje - parametry a co musí splňovat pro členství..

název
místo
poznámka
Kopáček Jiří, ing., CSc. Praha  
Losenický Vít, ing. Veselí .L.  
Němec Michal Praha  
Marek Petr, ing. Brno  
Klos JIří, ing. Zlín  
Buňka František, Prof. Ing. CSc    

 


 

 

 

 

 

     
Web ČMSM Užitečné odkazy   Kontakt

základní informace
Domů
O svazu
Aktuality
Dokumenty
Kontakty

činnost
Naše projekty
Statistiky
Vše o mléce
Členská zóna

CZ
Ministerstvo zemědělství
Státní zemědělský intervenční fond
Státní veterinární správa České republiky
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Český statistický úřad
Potravinářská komora České republiky
Agrární komora České republiky

svět
Mlékařská tržní observatoř EU
Slovenský mliekarenský zväz
Evropská mlékařská asociace (EDA), ASSIFONTE, EWPA
Mezinárodní mlékařská federace (IDF)

 

Českomoravský svaz mlékárenský z.s.
V olšinách 2300/75
100 00 Praha 10 Strašnice

tel.: +420 725 519 517
e-mail: info@cmsm.cz

IČO: 158 86 026
Registrace společnosti:
Spisová značka L 1153 vedená
u Městského soudu v Praze

  Copyright ©2020 ČMSM, z.s., Všechna práva vyhrazena | design, project and power Ivo Konopáč