Domů | O svazu | Příspěvky | Dokumenty | Kontakty
cz | eng
     
 
 
  Projekty | Statistiky | Vše o mléce | Členská zóna  
 
  Detail příspěvku..
 


 

Novým prezidentem Mezinárodní mlékařské federace zvolen Piercristiano Brazzale
Příspěvky | 12. 11. 2020 | Ing. Jiří Kopáček, CSc.

     
  U příležitosti letošní virtuální Valné hromady FIL-IDF, která se konala 02.11.2020 byl na příští čtyřleté volební období jednomyslně zvolen Piercristiano Brazzale z Itálie a vystřídal tak končící prezidentku Judith Bryans z Velké Británie. Piercristiano Brazzale se tak stává hlavním představitelem Mezinárodní mlékařské federace (FIL-IDF), nejdůležitější organizace tohoto odvětví sdružující všechny aktéry výrobního řetězce, zástupce vlád a příslušných ministerstev.
 

Piercristiano Brazzale nepůsobí však pouze v Itálii, kde je členem představenstva skupiny Brazzale spa, ale je rovněž aktivní v České republice, kde je místopředsedou představenstva společnosti Brazzale Moravia a.s. V Mezinárodní mlékařské federaci působí Piercristiano Brazzale již více než deset let. Spolupracoval především se Stálým výborem pro životní prostředí, jehož se stal i předsedou, v posledních dvou letech pak zastával pozici předsedy Stálého vědeckého a koordinačního výboru federace, který vlastně určuje a koordinuje odborné zaměření a práci této prestižní mezinárodní mlékařské organizace.

Mezinárodní mlékařská federace (FIL-IDF) dnes sdružuje hlavní aktéry mlékařského průmyslu z více než 60 zemí světa a čímž pokrývá více než 85 % celosvětového objemu mléka. Do práce IDF jsou zapojeni prvovýrobci mléka, zpracovatelé, družstva, průmyslové podniky, univerzity, výzkumná střediska, vlády, zástupci příslušných ministerstev (zdravotnictví, zemědělství) a řada dalších organizací. Federace zastupuje mlékárenský svět u mezivládních organizacích (FAO, WHO, OSN. OIE a další), u národních vlád a nadnárodních orgánů, jako je Evropská unie.

Po svém zvolení představil nový prezident svoji vizi pro příští čtyřletou práci v IDF:
„Jsem na toto pověření skutečně hrdý, dává mi příležitost zastupovat zájmy tak zásadního a strategického sektoru, jakým je ten mlékárenský, u nejdůležitějších mezinárodních organizací. K ochraně a podpoře našeho odvětví potřebujeme spolupráci všech aktérů mlékařského sektoru. V příštích čtyřech letech bude nutné stanovit důležité standardy a konkrétně tak reagovat na požadavky spotřebitelů. Propagovat naše výrobky jako zásadní složku ve výživě a zdraví, a to z pohledu socioekonomické a environmentální udržitelnosti. Čekají nás důležité výzvy: nesmíme se nechat nachytat nepřipravení, nemůžeme už dále mlčet. Jako FIL-IDF musíme poskytovat pracovníkům v tomto odvětví technickovědeckou základnu, a tak posílit povědomí spotřebitelů o nutriční hodnotě mléčných výrobků a o jejich zásadní roli ve vyvážené a udržitelné stravě. Je to moment velkého vzedmutí hrdosti tohoto výrobního řetězce, jenž byl v posledních letech často cílem neoprávněných útoků a mystifikací, a je proto nutné jednat rychle a společně, beze strachu.“

Piercristiano se ke svému zvolení vyjádřil také jako zástupce italské skupiny Brazzale:
„Mé zvolení prezidentem FIL-IDF považuji za důležité také jako ocenění italské sýrařské tradice a obrovské práce v oblasti inovací, kterou v posledních 20 letech udělala právě naše společnost a naši spolupracovníci přetvářející každý den nápady, strategie a vize ve výrobky určené pro trh. Je to v mezinárodním měřítku potvrzení důležitosti ekologicky udržitelných řetězců a nových dosažených standardů, jako je především ekoudržitelný výrobní řetězec v Litovli na Moravě, výpočet vodní a uhlíkaté stopy (Water footprint a Carbon Neutral) u našich výrobků nebo chovatelský projekt Silvi Pastoril, který jsme zavedli v Brazílii. Je to pro mě ideální završení cesty, kterou započali moji předci na italské náhorní plošině Asiago již v 17. století.“

Nový prezident u příležitosti svého zvolení velmi významně ocenil také práci své předchůdkyně paní Dr. Judith Bryans za její významný přinos světovému mlékárenství.

 
 
Piercristiano Brazzale

Piercristiano Brazzale je agronom, narodil se v roce 1965 jako nejmladší ze tří bratrů, vystudoval univerzitu v Padově, nyní je jednatelem společností Brazzale Spa a místopředsedou představenstva Brazzale Moravia a.s.. Jako technologický manažer skupiny byl zodpovědný za všechny nejdůležitější projekty udržitelnosti: udržitelný řetězec Gran Moravia, výpočet vodní stopy Water footprint, model znovuzalesnění pastvin Silvi Pastoril a projekt Carbon Neutral. Jako člen různých technických komitétů ve FIL-IDF zastával v letech 2015 až 2018 funkci předsedy Stálého výboru pro životní prostředí a poté v roce 2018 převzal funkci předsedy Vědeckého programového a koordinačního výboru federace. Zastává vedoucí role v různých národních a mezinárodních organizacích zemědělsko-potravinářského odvětví. Má rád hudbu, hovoří plynně třemi cizími jazyky (anglicky, španělsky, brazilskou portugalštinou), je ženatý a má 13tiletou dceru.
     

  

 

 

 

 

     
Web ČMSM Užitečné odkazy   Kontakt

základní informace
Domů
Aktuality
Dokumenty
Kontakty

činnost
O svazu
Naše projekty
Statistiky
Vše o mléce
Členská zóna

CZ
Ministerstvo zemědělství
Státní zemědělský intervenční fond
Státní veterinární správa České republiky
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Český statistický úřad
Potravinářská komora České republiky
Agrární komora České republiky

svět
Mlékařská tržní observatoř EU
Slovenský mliekarenský zväz
Evropská mlékařská asociace (EDA), ASSIFONTE, EWPA
Mezinárodní mlékařská federace (IDF)

  Českomoravský svaz mlékárenský
V Olšinách 2300/75
100 00 Praha-Strašnice

tel.: +420 274 821 759
fax: +420 274 821 759

e-mail: info@cmsm.cz

gps 49.8251725N, 18.2437639E
  Copyright ©2018 ČMSM, z.o., Všechna práva vyhrazena | design, project and power Ivo Konopáč