cz | eng
     
 
 
  Stránky jsou dočasně v rekonstrukci  
     
     
     
 
 
Českomoravský svaz mlékárenský, z.s.Českomoravský svaz mlékárenský je stavovskou organizací subjektů působících v mlékárenském průmyslu či s tímto sektorem bezprostředně souvisejících. Svaz vzniknul na počátku přeměn české ekonomiky počátkem roku 1990 a členskou základnu mlékárny, obchodní organizace, dodavatelé technologií, obalů a pomocných látek, odborné střední a vysoké školy, poradenské a servisní společnosti.
 
     


Aktuální projekty    

Vzděláváním k rozvoji v mlékárenském průmyslu II

Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu plus prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost plus a státního rozpočtu České republiky.
registrační číslo projektu: CZ.03.01.03/00/22_040/0002154

O projektu
Cílem projektu je zvýšit prostřednictvím profesního vzdělávání úroveň kompetencí pracovníků, která splní stávající potřeby zaměstnavatele a požadavky měnícího se trhu práce.
Cílovou skupinou jsou zaměstnanci členských společností ČMSM.
Členské organizace ČMSM se mohou realizace projektu (vzdělávání) zúčastnit čerpáním veřejné podpory dle pravidel de minimis.
Příjemce: Českomoravský svaz mlékárenský, z.s.
Doba: 3 roky
Trvání: 1. 1. 2024 – 31. 12. 2026
Rozpočet: 8 048 750 Kč
Počet účastníků = MI: 327 účastníků, kteří proškolí min. 40 hodin vzdělávání
Účastníci ve věku 55+: 99 účastníků starší věku 55+, kteří proškolí min. 40 hodin vzdělávání

Zaměstnanci se zapojí do projektu formou vzdělávání v těchto oblastech:

  • Měkké a manažerské dovednosti
  • Účetní, ekonomické a právní kurzy
  • Technické a jiné odborné vzdělávání

Cílovou skupinou jsou:

  • Zaměstnanci podniků sdružených v profesních a podnikatelských sdruženích
    • Doložení členství v ČMSM (obchodní korporace)
Doložení zaměstnaneckého poměru = pracovní smlouvy

   
     

Digi vzdělávání v mlékárenském průmyslu

REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU CZ.31.6.0/0.0/0.0/23_101/0008488
Projekt je určen pro zaměstnance firem, které jsou členy Českomoravského svazu mlékárenského. Hlavním cílem projektu je zvýšení úrovně digitálních znalostí a dovedností zaměstnanců členských společností. Prostřednictvím digitálního vzdělávání zaměstnanců naší členské základny v projektu usilujeme o prosperitu a rozvoj podniků.Klíčové aktivity projektu
Vzdělávání zaměstnanců členských organizací ČMSM
Vzdělávání je možné v oblasti Obecné IT kurzy.
Výzva doplňuje projekt Vzděláváním k rozvoji v mlékárenském průmyslu II registrační číslo CZ.03.01.03/00/22_040/0002154, kde není možné realizovat IT kurzy.
Výše dotace: 6,3 mil Kč (přibližně 50 % je určeno jako náhrada na mzdy zapojených zaměstnanců)

Financování
Ex post, tzn. náklady na realizovaná školení budou ze strany MPSV uhrazena až po schválení zprávy o realizaci, tj. vždy s několikaměsíčním odstupem.

Důležité!
Společnosti, které se zapojí do projektu Digi vzdělávání v mlékárenském průmyslu – nesmí být současně v projektu z Operačního programu Spravedlivá transformace. Pravidla EU to neumožňují!

Výzva, a tedy i projekt, cílí primárně na MSP, velké podniky mohou vyčerpat maximálně 20 % celkových způsobilých nákladů.

   
     

 

 

 

 

 

 

 

     
  Užitečné odkazy   Kontakt
 

CZ
Ministerstvo zemědělství
Státní zemědělský intervenční fond
Státní veterinární správa České republiky
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Český statistický úřad
Potravinářská komora České republiky
Agrární komora České republiky

svět
Mlékařská tržní observatoř EU
Slovenský mliekarenský zväz
Evropská mlékařská asociace (EDA), ASSIFONTE, EWPA
Mezinárodní mlékařská federace (IDF)

 

Českomoravský svaz mlékárenský z.s.
V olšinách 2300/75
100 00 Praha 10 Strašnice

tel.: +420 725 519 517
e-mail: info@cmsm.cz

IČO: 158 86 026
Registrace společnosti:
Spisová značka L 1153 vedená
u Městského soudu v Praze

  Copyright ©2020 ČMSM, z.s., Všechna práva vyhrazena | design, project and power Ivo Konopáč